Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website van Stichting Zorg naar Wens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Stichting Zorg naar Wens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van Stichting Zorg naar Wens worden weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van Laurens, die via de website zijn gepubliceerd.

De website van Stichting Zorg naar Wens geeft op geen enkele wijze medisch advies en vervangt in geen enkel geval informatie verstrekt door medisch personeel van Stichting Zorg naar Wens.

Stichting Zorg naar Wens kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, en de gevolgen van het gebruik van websites van derden, die via links op de Stichting Zorg naar Wens website te bereiken zijn.

 

Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten op zowel inhoud als beeldmateriaal komen toe aan Stichting Zorg naar Wens. Het is niet toegestaan (de inhoud van) de website te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch of door het maken van fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Zorg naar Wens.

 

Cookies

De website www.zorgnaarwens.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Zorg naar Wens beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Stichting Zorg naar Wens na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting Zorg naar Wens gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.